Regulamin No Escape
I. PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Tomasz Młyński No Escape (dalej zwany No Escape) z siedzibą przy ul. Politechnicznej 3/4 , 80-238 Gdańsk, NIP 589 194 44 48, Regon 222163836, a usługobiorcą (dalej zwany „Graczem”)
2. Strona internetowa (dalej zwaną „Witryną”) to www.noescape.pl
3. Każdy Gracz jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem Witryny.
4. Gracz zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
II. ZASADY OGÓLNE
1. Każdy przystępuje i uczestniczy w grze na własną odpowiedzialność.
2. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są do przystąpienia do gry z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią.
3. Zakazuję się z korzystania z usług NO ESCAPE pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
4. Gracze odpowiadają za wyposażenie pokoi w NO ESCAPE.
5. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego.
6. By skorzystać z usługi, należy pojawić się punktualnie na zarezerwowana godzinę. Osoby, które przyjdą po wyznaczonym czasie nie będą mogły wziąć udziału w rozgrywce.
7. Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.
III. REZERWACJA
1. Rezerwacja odbywa się za pośrednictwem Witryny noescape.pl.
2. Osoba rezerwująca ma obowiązek poinformować o zasadach pozostałe osoby uczestniczące w grze.
IV. PŁATNOŚĆ
1. Płatność za Rezerwację za pośrednictwem Witryny odbywa się po przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji
2. Ceny wskazane na stronach Witryny www.noescape.pl kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.